SLUTA JÄVLAS MED POLISEN!

Aktuella siffror från Statistiska centralbyrån visar att den grova brottsligheten, i synnerhet våldet, blir allt vanligare. Detta är en långsiktig trend som tog fart under 60-talets vänstervåg. Sedan 1950-talet har antalet anmälda våldsbrott ökat stadigt med 700%. Under samma period har antalet anmälda våldtäkter ökat med 500%

Många äldre personer vågar inte längre vistas utomhus i sitt eget bostadsområde. Närmare hälften av alla kvinnor över 75 avstår från att gå ut av rädsla för att utsättas för våld. Föräldrar upplever ångestfyllda kvällar när tonåringen åkt in till stan.

Som vi såg i Göteborg är det inte bara tryggheten utan även demokratin som hotas när polisen inte kan fullgöra sina uppgifter. Politiskt våld från den extrema vänstern har blivit en del av vardagen. Om yttrandefriheten ska gälla på gatorna och inte bara i lagboken måste vi stoppa de antidemokrater som förstör möten, vandaliserar andras egendom och kastar sten på oliktänkande. Fler poliser i kombination med hårdare straff krävs för att hålla gatorna rena från den våldsromantiska vänstern. Den stundande valrörelsen kommer att tydliggöra detta.

Tyvärr hamnar det politiska våldet, liksom annan brottslighet, allt längre ned på den politiska dagordningen. Vänsterpolitikers sympatier för våldsverkarnas målsättningar kan vara en delorsak. Schyman är inte beredd att kategoriskt fördöma den som kastar sten mot kapitalismen, och Persson vill inte fördöma sitt eget regeringsunderlag. Fokus skiftas därför från brottslingarna till polisen, som anklagas för att vara överdrivet hårdhänt. FN:s tortyrkommitté instämmer och klandrar polisen utifrån fiktiva uppgifter om att tre personer dödats under kravallerna i Göteborg.

Först efter protester drar FN tillbaka de felaktiga uppgifterna, men de drar inte tillbaka den förolämpande rekommendationen att ge svenska poliser utbildning i ”mänskliga rättigheter.” Mänskliga rättigheter uppfattas tydligen av FN som ”Rätten att vandalisera andras egendom utan att riskera straff”.

I takt med att staten nedprioriterar sin mest grundläggande uppgift, att skydda medborgarna från brottslingar, växer dess ambitioner att ta sig an nya uppgifter. En verksamhet som traditionellt varit en samvetsfråga för en enskilde medborgaren men som tagits över av staten är det internationella biståndet. Istället för att låta var och en hjälpa till på sitt eget sätt köper sig politikerna en plats i himlen för skattebetalarnas pengar.

Det statliga biståndet är ett av många åtaganden som minskat statens förmåga att fokusera på kärnverksamheterna. Varje miljon som Perssons regering skickar utomlands är pengar som tagits från svenska skattebetalare med löfte om att användas i allas intresse. Politiker som beskattar medborgarna har ett ansvar för att pengarna också används för gemensamma angelägenheter.

Det svenska internationella biståndet uppgår till 0,74% av bruttonationalinkomsten. Detta motsvarar 16,48 miljarder kronor per år. Nästa års biståndsmål är 0,81% av BNI, vilket innebär en ökning med 1,5 miljard kronor. Fram till år 2005 ska biståndsutgifterna öka till 1% av BNI, vilket förväntas motsvara en ökning med minst 5 miljarder. Detta kan jämföras med polisens krympande budget som år 2002 uppgår till 13,2 miljarder kronor.

Polisen har begärt 200 miljoner i ökat anslag under de närmaste tre åren för att kunna sköta sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Pengarna behövs. Sjöpolisen i Stockholm har i år ett besparingskrav på 310.000 kronor i sin driftsbudget. Enda lösningen tycks vara att spara på bränslet till båtarna. För Stockholms del innebär besparingskraven också att en av stadens två piketstyrkor försvinner. Detta trots att de två piketbilar som är igång dygnet runt visat sig vara nödvändigt för att klara av det grova våldet.

Ointresse och obefogad kritik mot polisvåld överskuggar polisens behov av resurser och medborgarnas behov av skydd. Medan staten sänder allt större summor av våra skattepengar utomlands ger man inte polisen tillräckligt med resurser för att dom kunna klara av att utföra sitt mest grundläggande åtagande, trygghet för medborgarna.

Jag föreslår att vi drar ned på kostnaden för vårt internationella bistånd och satsar rejält på polisen, vår garant för rättstrygghet.

Björn Molin (m) Kommunalråd i Österåker

Return to Top
Besök mig på Facebook