Tycker du som Björn Molin?

Men många politiska frågor återstår att lösa i kommunen. Och dina åsikter är viktigare än någonsin.

Vad tycker du t.ex om kommunens skattesats som nu tillhör de lägsta i landet?
Själv tycker jag att det är alldeles utmärkt med låg kommunalskatt.

Vad anser du om kommunens utbyggnadstakt och förvandlingen till småstad?
För egen del tycker jag att utbyggnadstakten är alldeles för hög och planeringen slarvigt genomförd. Jag tycker dessutom att det är helt vansinnigt att förvandla vår fina roslagsmiljö till en förortsmiljö.

Ser din familj fram emot att kommunen växer till 70.000 invånare fram till 2040?
Att en kommun växer är normalt och helt i sin ordning. Men varför just 70.000 på 20 år? Är detta vad kommunens invånare vill? Och hur skulle du vilja ha det?

Hur ser du på det rådande företagsklimatet?
Min uppfattning är att det är en pågående katastrof, som vilar på teorier byggda på okunskap. De 7000 arbetsplatser man säger sig kunna skapa är luftslott. Politiker kan bara skapa förutsättningar för företag som sedan skapar jobb. Men då måste vi först se till att kommunen får en näringslivspolitik som lockar hit nya företag. Och det har vi inte just nu.

Vad tycker du borde förändras i din kommun?

  1. Vill du ha fler jobb till Österåker?
  2. Behöver kommunen en ny, större gästhamn?
  3. Bör man sänka nybyggnadstakten?
  4. Ska alla nya bostäder ha minst en P-plats?
  5. Borde fler grönområden bevaras?