• Välkommen till min privata hemsida

  Välkommen till min min privata hemsida som naturligtvis i högsta grad är inaktuell. Men av nostalgiska skäl och kanske även en fingervisning om hur det kan gå när en vanlig medborgare utmanar den politiska adeln. Hoppas att du som läsare hittar någonting ”matnyttigt” och eller lärorikt. Jag sålde mina företag och utmanade de etablerade politikerna. [...]


  Läs mer
 • Är det dags att samarbeta över blockgränserna?

  Det är hög tid att sluta en politisk så kallad borgfred i Österåker och börja ett samarbete över block- och andra gränser för att lindra effekten av den kommande lågkonjunkturen.
  Vi i Roslagspartiet anser detta och redovisar här bakgrunden och vårt förslag:
  Den skuldsedel på 240 miljoner som upprättades mellan AB Åkers Kanal och Österåkers kommun [...]


  Läs mer
 • Sanningen om de ständiga skattesänkningarna i Österåker

  Den majoritet bestående av m, c, fp, kd och öp som styrt kommunen sedan den 6 november 2002 har vid flera tillfällen berättat att skatten sänks flera år i rad.
  Sanningen.
  2000 var den kommunala skattesatsen 18:83
  2001 skatten höjdes med 70 öre och skattesatsen blev 19:53
  Ovanstående politiska majoritet höjde skatten ”tillfälligt” år 2003 med 70 öre och [...]


  Läs mer
 • Sanningen om den goda kommunala hushållningen i Österåker

  Skillnaden mellan kommunens inkomster och kostnader från systemet åren 2002 till och med 2007 = + 100 miljoner – varje år.
  Tänk på detta nästa gång du får höra talas om en god kommunal hushållning och yttryck som ”hårda nypor” i den ekonomiska debatten i Österåkers kommun. 2002 var det sista året då Björn Molin var [...]


  Läs mer
 • Stort grattis på din 50 årsdag Göran Hägglund

  1998-2002 var jag kommunstyrelseordförande i Österåker. Jag blev inte omvald inför den kommande mandatperioden på grund av en mygelaktion från Folkpartiet och Moderaterna, om detta kan du läsa på min hemsida www.bjornmolin.se under rubrik Häxprocessen – om du har lust och tid.
  Jag anser att ditt agerande mot Lennart Sacrédeus är mycket förkastligt och hör hemma [...]


  Läs mer
 • Brandskattning av Åkerskanal och Armada

  2002 beslutade Kommunfullmäktige att sälja fastighetsbolaget Armada AB till det av kommunen helägda AB Åkers Kanal för 240 miljoner. Syftet med affären var att kommunen skulle få en skuldsedel där ränta skulle kunna tas ut om AB Åkers Kanal skulle tvingas betala statlig skatt på en uppkommen vinst. Dessutom skulle Åkers Kanal kunna betala av [...]


  Läs mer
 • Vision Kanalstaden

  I min hand har jag en färgglad broschyr med rubrik VISION KANALSTADEN. Jag och min kompanjon vill att någon som är insatt i bakgrunden till denna miserabla vision svarar på några viktiga frågor.
  Vision är enligt uppslagsverket Focus synonymt med hallucination, hägring eller drömsyn. För mig och min kompanjon borde broschyren istället ha rubriken; HALLUCINATION KANALSTADEN.
  Så gott [...]


  Läs mer
 • Ljudfiler

  Nu finns det ljudfiler här på sajten som ni kan lyssna på. Klicka på “Lyssna” i menyn.


  Läs mer
 • Kommunalt ansvar? - Kanalstaden

  Av Jussi Järvi
  Läser i senaste ‘Mitt i Södra Roslagen’ med bestörtning om företagare som ‘är i vägen’ för Kanalstaden och således blir vräkta. Att kommunens Exploateringschef Tommy Bokell betonar att ‘det inte är kommunens uppgift att informera hyresgästerna om vad som pågår’, visar åter igen kommunens svaga stöd för att främja företagandet i kommunen. Att inte Bokell [...]


  Läs mer
 • Frågor till byggnadsnämnden

  Av Jussi Järvi
  Har läst igenom Öhrlings PWC revisorernas utlåtande i delårsbokslutet där de bedömmer att Byggnadsnämnden i Österåkers kommun saknar tydliga mål som kan följas upp. Sitat: ‘Flera av målen uttrycker snarare en inriktningsvilja än ett konkret inriktningsmål som är mätbart’.
  Samtidigt är man lite undrande till de 10 millioner kronor som har redovisats som investeringar [...]


  Läs mer
 • Funderingar ur mitt medborgarperspektiv

  Av Anders Larsson
  Jag besökte tillsammans med en granne som bor i samma område som jag själv för första gången ett kommunalfullmäktige måndagen den 29 september.
  Det är underligt att jag aldrig tidigare funderat över politik, men det beror kanske på att både jag och min fru kommer från familjer som av tradition alltid befunnit sig på [...]


  Läs mer
 • Varför startar jag en egen blogg?

  Varför skapar jag en egen blogg?
  Som bekant finns det ganska många bloggare redan nu och många av de makthavare jag vill nå kommer förmodligen aldrig att delta i den politiska debatten vare sig via min eller någon annans blogg?
  Jag vill skapa opinion
  Ur ett demokratiskt perspektiv finns det inget annat sätt att långsiktigt påverka [...]


  Läs mer
 • Aktuell debatt i Fullmäktige

  Det är trist om någon fullmäktigeledamot skulle tro att det förbättrade ekonomiska läget för år 2005 beror på en omtänksam regering.
  Det finns ingen koppling mellan de s.k. generella statsbidragen och kommunala inkomst och kostnadsutjämningarna (Robin Hood-skatten).
  De generella statsbidragen är en ersättning till kommunerna som inträdde i samband med kommunaliseringen av skolan. Samma summa uträknat per [...]


  Läs mer
 • Fel att ge upp försvaret av Stockholm!

  Med en växande känsla av olust ser svenska medborgare hur försvaret monteras ned. Inte ens huvudstaden har regeringen en ambition att försvara i händelse av krig eller terrorattacker.
  Många av oss minns med rodnande kinder vårt lands skamliga beteende under andra världskriget, då vi lät vårt grannland Finland ensamt försvara sig mot det övermäktiga Sovjet. Under [...]


  Läs mer
 • Tal hos Solnamoderaterna 2005

  Internationellt bistånd viktigare än katastrofhjälp?
  Jag uppskattar möjligheten att få komma hit och diskutera en viktig fråga med kloka moderata partikollegor.
  Ämnet som jag vill ta upp – biståndet - har aktualiserats av den naturkatastrof som drabbat flera länder i Asien, och många svenska turister.
  I statens budget för 2005 avsätts 0,88% av bruttonationalintäkten till internationellt bistånd.
  År 2006 [...]


  Läs mer

Välkommen!

Jag vill med hjälp av min hemsida berätta för Dig vem jag är, något om min bakgrund och vad jag vill prioritera i mitt politiska arbete.