Kan man lita på forskarna?


Framtiden ser riktigt dyster ut för våra efterkommande om alla uppgifter som våra ”alarmister” dagligen öser över oss med skulle stämma. Inte en dag utan rapporter om nya katastrofer som bara tycks kunna förhindras om vi stänger ner kärnkraften, slutar flyga, köra bil, äta kött, slopar plastmaterial etc. Tillbaka till fattigdom och elände tycks vara enda lösningen.

Jag har inte kunskap om naturens utveckling men jag har en optimistisk syn på framtiden. Jag började söka sanningar på annat håll än från journalister och andra självutnämnda ”experter”. Jag läste den utmärkta boken Klimatkarusellen av Elsa Widding och ett hopp om en ljus framtid för mina och andras barn och barnbarn började spira. Framstående forskare som Lars Bern, Peter Stilbs, Ingemar Nordin och Lennart Bengtsson har ett större förtroende hos mig än Pär Holmgren, Greta Thunberg och Johan Rockström.

Personligen anser jag att ingen har levt på en bättre plats under en bättre tid än vi i Sverige de senaste 100 åren och att framtiden ser ljus ut. De problem som tornar upp sig med föroreningar i haven och utfiskning går troligtvis att lösa utan att vi förändrar vår livsstil alltför mycket.

De flesta seriösa forskarna tycks dock vara eniga att det om ungefär 5000 år har bildats ett tusen meter tjockt istäcke i den skandinaviska fjällkedjan. Det är starten på en ny istid som kommer att drabba Sverige hårt. När istäcket är som störst når det långt ner i Europa. Ovanpå det som en gång var Stockholm är isen 2,5 kilometer tjock.

Historiens tidslinje. Homo Sapiens historia och andra intressanta bakgrundsfakta om livet och livets ursprung jag hämtat från olika böcker.

År före nutid.

13,5 miljarder
Materia och energi uppstår. Fysikens början. Atomer och molekyler uppstår. Kemins början.

4,5 miljarder
Planeten jorden bildas.

3,8 – 4 miljarder
Organismer (livets uppkomst) uppstår. Biologins början.

6 miljoner
Sista anmodern till människor och chimpanser.

2,5 – 2,8 miljoner
Släktet Homo utvecklas i Afrika ur det tidigare apsläktet Australopithecus, vilket betyder sydapa. Den äldsta arten av detta släkte antogs länge vara Homo habilis, men fynd av en ännu äldre art (utan namn) har gjorts i Etiopien. Första stenverktygen tillverkas.

2 miljoner
Människor sprider sig från Afrika till Europa och Asien. Människorna i Europa och västra Asien utvecklades till Homo neandertalensis (människan från Neanderdalen). På Java levde Homo soloensis (människan från Solodalen). På den lilla ön Florens genomgick människan en förkrympningsprocess och dessa dvärgar fick namnet Homo floresiensis. I Sibirien levde Homo denisova. I Östafrika skapade evolutionen många nya arter som Homo rudolfensis (människan från Rudolfsjön), Homo luzonensis som levde på den filipinska ön Luzon och Homo ergaster (den arbetande människan) och Homo erectus (Den upprätta människan).

500.000
Neandertalare utvecklas i Europa och Mellanöstern. Homo erectus försvann från Afrika och alla andra ställen men fortsatte att leva kvar i Sydostasien.

300.000
Dagligt bruk av eld.

200.000
Homo sapiens utvecklas i Östafrika. Cromagnon är de första människorna av Homo sapienssläktet.

100.000
Homo sapiens fanns i Israel. Homo erectus dog ut på ön Java i Indonesien. Det antas att arten gett upphov till Homo heidelbergensis som i sin tur gav upphov till Neandertalmänniskan och vår egen art.

70.000
Homo sapiens sprider sig till Östra Asien. Minst 11 namngivna arter har placerats i släktet Homo sapiens. Historien börjar.

44.000
Första kända grottmålningen hittades i Sulawesi i Indonesien.

45.000
Homo sapiens invandrar till Australien. Utrotning av den australiska mega- faunan.

40.000
När Homo sapiens kom till Europa fanns redan Neandertalare etablerade. Anledningen att vår egen art kom så sent till Europa var troligtvis att det var för kallt för dem.

40.000 – 30.000
Neandertalarna utrotas. Yngre stenåldern.

16.000
Homo sapiens invandrar till Alaska i Amerika. Utrotning av den amerikanska megafaunan. Vildhästarna i Amerika utrotades av människorna.

14.000 – 16.000 

Världen fick en global uppvärmning.

13.000
Utrotning av Homo floresiensis. Homo sapiens är nu den enda överlevande människoarten.
1-4 % av de unika mänskliga generna hos dagens människor i Mellanöstern och Europa är neandertalgener. Istiden började ta slut och vårt nuvarande Sverige tinade fram i de södra kustlandskapen.


12.000
Homo sapiens kom till Eldslandet på Amerikas sydkust. Jordbruket etableras. Permanenta bosättningar och domesticering av växter och djur.

10.000
Istiden var avslutat i Sverige. Ett 3 kilometer tjockt isbälte var borta. Den yngre stenåldern.

5.000
Första kungadömen bildades, skrift och pengar framställdes. Polyteistiska religioner bildades.

4.500
Första imperiet: Sargons akkadiska rike.

2.500
Myntpräglingen utvecklas.

2.000
Han-riket i Kina skapades. Romerska riket skapades i medelhavsområdet och kristendomen skapades.

1.400
Islam skapades.

500
Den vetenskapliga revolutionen. Mänskligheten erkänner sin okunnighet och börjar förvärva en oförliknelig makt. Européer börjar erövra Amerika och världshaven. Hela världen blir en enda historisk arena. Kapitalismen skapas.

200
Den industriella revolutionen. Familj och närsamhälle ersätts av stat och marknad. Massutrotning av växter och djur sker.

Nutid
Människor överskrider jordens gränser. Kärnvapen hotar mänsklighetens överlevnad. Organismer skapas alltmer genom intelligent design istället för naturligt val.

Framtiden
Intelligent design blir livets princip? Homo sapiens avlöses av övermänni- skan?

Om cirka 5000 år beräknas ett tusen meter tjockt istäcke bildas i den skandinaviska fjällkedjan. Det är starten på en ny istid som kommer att drabba Sverige hårt. När istäcket är som störst når det långt ner i Europa. Ovanpå det som en gång var Stockholm är isen 2,5 kilometer tjock.

Fyra istider tror forskarna att vi haft, men denna uppgift är osäker.

Övriga uppgifter som kan vara av intresse

Värdens första kända namn är Kushin dateras till 5000 år tillbaka i tiden.

Sveriges äldsta namn hittades på en runsten. Ek Kunvar – vilket tros betyda Jag Gunvor.

2012 dog 56 miljoner människor i världen varav 620.000 av mänskligt våld (120.000 av krig och 500.000 av våldsbrott) samt 800.000 av självmord och 1.500.000 av diabetes. Socker är således farligare än krut.

Fetma och fleromättade-relaterade sjukdomar dödade 3.000 000 människor 2010. Terrorister dödade 7.697 människor.

2014 var 2.100.000 människor överviktiga och 800.000 undernärda.

90 % av världens stora djur (över 5 kilo) är domesticerade. Det första djuret som domesticerades var hunden för ca 15.000 år sedan.

Return to Top
Besök mig på Facebook