Prostitution i Norrbotten

Ett knappt halvår efter valet har medborgarna genomskådat socialdemokraternas falska vallöften. 

Regeringen kan inte dela ut de förmåner som Göran Persson lovat och Stockholms Läns Landstings ekonomi är katastrofal; den nya vänstermajoriteten har tvingats erkänna att det är utjämningssystemet som är boven. I Stockholms stad införs vägtullar trots löften om motsatsen. Satsningarna på polisen har uteblivit.

Det är således ingen slump att vänstern vill rikta medborgarnas blickar åt ett annat håll, mot Norrbotten. Där har några ryska damer besökt ensamma män. De har hjälpt till med städning, tvätt och kanske krupit ner under fällen på lördagskvällen. Därefter har de, enligt ryktet, återvänt med de intjänade pengarna till sitt hemland.

Upprörda folkpartister säger sig ana vad som hänt under fällarna i obygden.

När ska svenska politiker inse att det inte går att lagstifta bort världens äldsta yrke? Är det inte på tiden att våra europapolitiker istället arbetar fram ett gemensamt förslag om vad som ska gälla på den gemensamma marknaden även inom detta område? 

Den svenska sexköpslagen gör det svårt för europeiska prostituerade att försörja sig på den svenska marknaden; därmed utgör lagen ett handelshinder som borde bekymra resten av EU.

Är det så att vi svenskar är klokare än medborgarna i våra grannländer, som tillåter såväl sexköp som försäljning av sex? I Danmark annonserar de prostituerade i dagstidningar och arbetar på öppna så kallade massagekliniker. I Norge registrerar sig prostituerade som egenföretagare och får pensionspoäng genom sitt arbete.

I Schweiz är prostitution ett fritt yrke. Sedan juni 2002 får inte bara schweiziska medborgare utan också EU-medborgare praktisera i landet. Trots ett formellt förbud mot prostituerade som inte är medborgare eller tillhör EU-området så är många av landets 14 000 prostituerade från Thailand, Östeuropa och Karibien. De prostituerade är skattepliktiga och betalarsjukförsäkrings- och pensionsavgifter. I Genève och Zürich är många fackligt anslutna.

Nederländerna tillåter bordeller för frivillig prostitution. Polisen skyddar de prostituerade och straffen har skärpts för bordellägare som tvingar kvinnor att prostituera sig. Nederländerna har blivit ett föregångsland, och grannar, exempelvis Tyskland, är på väg åt samma håll. De länder som legaliserar prostitution menar att de effektivare kan bekämpa den pågående slavhandeln med kvinnor. Den svenska politiken ses av många som ett avskräckande exempel.

I det ex-kommunistiska Östeuropa är prostitution fortfarande förbjudet på många håll, men länder som Ungern, Bulgarien och Rumänien visar tendenser att vilja legalisera verksamheten så att den kommer fram i ljuset. Ungern legaliserade 1999 själva yrkesutövningen, och de prostituerade registreras och förses med hälsointyg. Ungern förväntas ta ytterligare steg i samma riktning.

Hela Europa är överens om att ”trafficking”, eller kvinnohandel som det kallas i Sverige, ska bekämpas. Medan övriga Europa gör tydlig skillnad mellan frivillig prostitution och ofrivillig prostitution buntas begreppen ihop i den svenska debatten. All sexhandel anses vara omoraliskt utnyttjande av kvinnor, alldeles oavsett vad de iblandade kvinnorna själva har för uppfattning. Precis som droghandeln har prostitutionen, till följd av förbudet, blivit en verksamhet som försörjer den organiserade brottsligheten. Denna kriminalitet förknippas med prostitutionen i sig trots att den är ett direkt resultat av förbudet.

Som en konsekvens av en öppnare attityd ökar antalet lagliga bordeller i Europa. Enligt en undersökning gjord av tidningen Riksdag & Departement anses prostitution på många ställen vara ett vanligt jobb som berättigar den prostituerade till samma respekt och rättigheter som andra näringsidkare.

I Riksdag & Departements undersökning konstateras att det svenska samhället har förlorat kontrollen över sexhandeln genom förbudet mot sexköp. Medan den synliga gatuprostitutionen har minskat vet ingen hur många kvinnor som bedriver verksamhet i lägenheter, på hotell och på andra undanskymda platser. Ingen vet heller hur kvinnorna mår och vad som sker frivilligt respektive ofrivilligt. Marknaden tycks ha blivit sämre såväl för de prostituerade som för kunderna.

Legalisering och inrättande av statligt kontrollerade bordeller är förmodligen den enda lösningen på de problem som följer med prostitution.

Det återkommande fördömandet av ryska kvinnor som besöker män i Norrbotten visar hur låg nivå det är på den svenska debatten, men det banar samtidigt väg för en seriös debatt om legala bordeller, vilket jag välkomnar.

Björn Molin (M) Österskär

Ersättare i Riksdagen

Return to Top
Besök mig på Facebook