Polisen är samhällets skyddsombud!

Den grova brottsligheten och då speciellt det meningslösa våldet växer fram i samhället i en takt som är oacceptabel. Många äldre personer vågar inte längre vistas utomhus i sitt eget bostadsområde. Föräldrar upplever ångestfyllda kvällar när tonåringen åkt in till kompisen i stan. 

Detta är stora problem i vi måste börja ta på allvar. Vi får inte heller bortse de demokratiproblem som uppstår när en av samhällets viktigaste hörnstenar, polisen, inte klarar av att fullgöra sina primära uppgifter.

När vaktbolagen sysselsätter fler människor än polisen och den som har råd att köpa skydd får skydd har vi dessutom ett mycket stort demokratiproblem.

Jag vill ställa detta problem och polisens kostnader mot Sveriges internationella bistånd, trots att jag vet att det kan vara tveksamt med sådana jämförelser. Det svenska internationella biståndet uppgår till 0,74% av bruttonational-inkomsten, detta motsvarar 16,48 miljarder per år. Nästa år är målet 0,81% vilket innebär en ökning med 1,5 miljard. Målet är att detta belopp ska stiga till 1% av BNI till år 2005, vilket motsvarar 5 miljarder i ökning av biståndet jämfört med dagens BNI.

Polisens kostnader och budgetproblem. 

Polisens totala budget för 2002 är 13,2 miljarder. Polisen har begärt 200 miljoner i ökat anslag under de närmaste tre åren för att kunna lösa sina arbetsuppgifter och hålla en rimlig standard på verksamheterna.

För att ta upp ett par exempel i Stockholm; Sjöpolisen har ett besparingskrav för innevarande år med 310.000 kronor i sin driftsbudget. Den möjlighet som idag diskuteras är att spara in på är bränslet till båtarna!!!! Stockholmspolisen måste ha två piketbilar igång dygnet runt för att klara av det grova våldet som breder ut sig i Stockholm. Besparingskravet för år 2002 innebär att en piketstyrka måste ställas av!!!! Är det så här vi medborgare vill ha det?

Jag föreslår att vi drar ned på kostnaden för vårt internationella bistånd och satsar rejält på polisen, vår garant för rättstrygghet.

Jag är helt övertygad om att de medborgare som läser detta inlägg delar min uppfattning.

Björn Molin (m) Kommunalråd i Österåker

Return to Top
Besök mig på Facebook