Satsa på utbyggd och utvecklad kärnkraft!

Den stängda reaktorn i Barsebäck bör omedelbart återstartas för att avvärja hotande elbrist i vinter. Detta måste bli en prioriterad fråga i årets valrörelse. Endast ett oseriöst parti kan på allvar hävda att vi ska ersätta dagens kärnkraft med 10 000 – 15 000 vindkraftverk eller importerad kolkraft.

I november 1999 stängdes reaktor 1 vid Barsebäcks kärnkraftsverk. Detta resulterade i att vi förra vintern tvingades importera 2000 MWh trots att samtliga svenska kraftverk var i drift. Till största delen importerades energi från de danska kolkraftverk som med sin koldioxid förgiftar södra Sverige.

Idag finns 438 kärnkraftsreaktorer utspridda i 31 länder. Dessa reaktorer står för 16 procent av världens elförsörjning. De svenska reaktorerna tillhör de säkraste i världen och har inget tekniskt gemensamt med reaktorerna i Tjernobyl i det forna Sovjetunionen. Tack vare kärnkraften har vi i Sverige en miljövänlig energiförsörjning med låga utsläpp av koldioxid och försurande kemikalier. Med en fullskalig övergång till kol och olja skulle koldioxidutsläppen och försurningen öka dramatiskt.

Kärnkraftsavvecklingen hotar inte bara vår välfärd utan även vår miljö. Sverige satsade en gång i tiden på kärnkraft för att minska beroendet av olja. Nu hävdar våra opinionskänsliga politiker det är dags att gå tillbaka till oljan, och vill komplettera detta med importerad kolkraft och vindkraft som bara fungerar när det blåser. 

De certifierade miljövarudeklarationer som Vattenfall låtit göra av elproduktionen vid kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals visar dessutom att dessa anläggningar har lägre utsläpp per producerad kilowattimme av till exempel växthusgaser och försurande gaser än vindkraften.

Jag uppmanar väljarna, oavsett partitillhörighet, att kräva sina politiker på tydliga svar om kärnkraften. I höstern val kan vi stoppa den resursförstörelse som kärnkraftsmotståndarna påbörjade genom att stänga Barsebäck 1.

Det hög tid att rösta bort de dogmatiska avvecklarna och att rösta in nya kloka och modiga politiker som väljer att bygga ut och utveckla kärnkraften.

Björn Molin (m) Kommunalråd i Österåke

Return to Top
Besök mig på Facebook