Dags att vakna upp Bo Lundgren!

EU har bestämt sig för en linje i Irakfrågan. Det rör sig om vaga formuleringar som snarare slätar över åsiktsskillnaderna än löser dem, men det är ändå bra att Europa visar en enad front. Utan en enad front riskerar Europas småstater förlora allt inflytande i utrikespolitiken.

Uppgiften för EU-ländernas ledare är att samverka för att nå resultat, men också att företräda sina egna medborgare. På den punkten brister Göran Persson, som inte driver någon linje alls utan rättar sig i ledet när beslutet väl är fattat. Genom sitt bristande ledarskap fråntar han svenska folket dess röst i världspolitiken. Detsamma gäller oss moderater. Genom tystnad och vaghet har Bo Lundgren valt att inte sätta press på den svenska regeringen, och därmed kastat bort mandatet som oppositionsledare.

Trots ett dåligt valresultat är moderaterna fortfarande Sveriges största oppositionsparti. Det är nu hög tid att lägga sorgearbetet bakom oss och istället börja representera de väljare som gav oss sitt förtroende. Bo Lundgren måste ta sitt ansvar och rakryggat företräda den moderata linjen i Irakfrågan. Frånvaron av en borgerlig opposition har skapat en föreställning om att den enda opposition som finns är en folklig opinion mot kriget. 

Det är upp till oss moderater att visa Sverige och resten av världen att det finns en stor grupp svenskar som inte ställer upp på det villkorslösa fredsbudskap som krävs av vänsterpolitiker, press och demonstranter. Vi är alla medvetna om krigets fasor, men det finns ingen naturlag som säger att krig alltid är värre än alternativet. Slutsatsen av en sådan naturlag skulle bli att ingenting är värt att försvara.

Krigets fasor måste vägas mot de fasor som blivit vardagen för folket i Irak. En attack mot Irak är inte en attack mot Iraks folk utan en attack mot den gangstergrupp som håller ett helt folk som gisslan. Med gamla och sjuka som mänskliga sköldar utvecklar Saddam Hussein vapen som kan användas i utpressningssyfte, för att terrorisera på Israel eller för att sälja till terrorister. Terroristgrupper världen över som delar Saddam Husseins vilja att skada

USA utgör ett reellt och omedelbar hot mot Amerikanska medborgarnares liv och hälsa. Irak är en av de få stater som både har möjlighet och en vilja att sätta kärnvapen och biologiska massförstörelsevapen i händerna på fundamentalister vars mål och medel är att mörda representanter för den västerländska civilisationen.

Vapeninspektörernas fynd har visat att Iraks otillåtna vapen inte är en lös misstanke utan verklighet. Vi moderater borde vara de som representerar svenskarna som fått nog av Saddam Husseins ambition att förbli ett hot mot den civiliserade västvärlden. Vi representerar dem som ser att USA mer än en gång visat sig vara Västeuropas bästa vän. Vi nu måste visa att vi i Europa bryr oss om våra Amerikanska vänners säkerhet och uppmana EU liksom FN att snabbt ge klartecken för ett anfall. 

När Persson velar och USAs belackare fyller gatorna är det den borgerliga oppositionsledarens plikt att försvara Sveriges internationella heder. Som moderat politiker kräver jag nu att Bo Lundgren träder fram och ger sitt och partiets stöd till USAs ansträngningar att befria Iraks folk från den förtryckare som håller befolkningen i ett järngrepp och som är det största hotet mot den civiliserade världen. Den flumpolitik som idag bedrivs från växande politiska vänsterkanten, på samma sätt som under vietnamdemonstrationerna på 60 talet, borde vi moderater hålla oss för goda för att deltaga i.

Björn Molin (M) ersättare i Riksdagen

Return to Top
Besök mig på Facebook