Dags att anfalla Irak!

EU har bestämt sig för en linje i Irakfrågan. Det är vaga formuleringar som snarare slätar över än reder ut åsiktsskillnaderna, men det är ändå bra att Europa visar en enad front. Utan en enad front riskerar Europas småstater förlora allt inflytande i utrikespolitiken.

Uppgiften för EU-ländernas ledare är att samverka för att nå resultat, men också att företräda sina egna medborgare. På den punkten brister Göran Persson, som inte driver någon linje alls utan rättar sig i ledet när beslutet väl är fattat. Genom sitt bristande ledarskap fråntar han svenska folket dess röst i världspolitiken. Medan Spanien, Italien och Storbritannien tagit ställning för frihet och mot förtryck har Persson genom tystnad och vaghet valt att inte stöta sig med Frankrike och Tyskland. Inget annat borgerligt parti än moderaterna vågar ifrågasätta Perssons ryggradslösa eftergifter till Saddam Hussein.

Det är den Svenska borgerlighetens plikt att försvara den värdegrund som västerlandet vilar på. Regeringen passivitet tolkas runt om i världen som ett tecken på att vi tvekar i valet mellan terrordiktatur och kapitalistisk demokrati. Demonstranter, vänsterpolitiker och press kräver villkorslös fred och därmed

fortsatt förtryck i Irak. De borgerliga mittenpartiernas politiker talar på anti-amerikanska möten för att ta billiga poäng. Vi Moderater representerar ensamma de svenskar som förstår att ett anfall mot Irak är nödvändigt för vår gemensamma säkerhet. Vi är alla medvetna om krigets fasor, men det finns ingen naturlag som säger att krig alltid är värre än alternativet. Slutsatsen av en sådan naturlag skulle bli att ingenting är värt att försvara.

Krigets fasor måste vägas mot de fasor som blivit vardagen för folket i Irak. En attack mot Irak är inte en attack mot Iraks folk utan en attack mot den gangster-grupp som håller ett helt folk som gisslan. Med gamla och sjuka som mänskliga sköldar utvecklar Saddam Hussein vapen som kan användas i utpressningssyfte, för att hota Israel eller för att utrusta terrorister. 

Terroristgrupper världen över som delar Saddam Husseins vilja att skada USA utgör ett reellt och omedelbar hot mot Amerikanska medborgares liv och hälsa. Irak är en av de få stater som har både möjligheten och viljan att sätta kärnvapen och biologiska massförstörelse-vapen i händerna på fundamentalister vars mål och medel är att mörda representanter för den västerländska civilisationen.

Vapeninspektörernas fynd har visat att Iraks otillåtna vapen inte är en lös misstanke utan verklighet. Vi är många svenskar som fått nog av Saddam Husseins ambition att förbli ett hot mot den civiliserade västvärlden. Vi har fått nog av att de statliga medierna utmålar USA som en skurkstat i samma division som Irak.

USA har mer än en gång varit Västeuropas bästa vän. Nu måste vi i Europa visa att vi bryr oss om våra 

Amerikanska vänners säkerhet och uppmana EU liksom FN att snabbt ge klartecken för ett anfall. 

När Persson velar och USAs belackare fyller gatorna är det borgerlighetens plikt att försvara Sveriges internationella heder. Var är Lars Leijonborg och Maud Olofsson när det börjar blåsa? Har de gått och gömt sig i väntan på nästa val? Som moderat politiker kräver jag nu att Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna träder fram och ger sitt stöd till USAs ansträngningar att befria Iraks folk från förtryck och den civiliserade världen från ett allvarligt militärt hot. Den flumpolitik som bedrivs av en växande politisk vänster- samma vänster som på 60-talet demonstrerade för det kommunistiska Nordvietnam- måste en enad borgerlighet ta avstånd från.

Björn Molin (M) ersättare i Riksdagen

Return to Top
Besök mig på Facebook