Motion till Länsförbundsstämman 2001

Sveriges internationella bistånd är 2002 budgeterat till 16,48 miljarder, vilket motsvarar 0,74%. 1% av BNI ökar kostnaden med ca 5 miljarder.

Varför debatterar vi om att vårt internationella bistånd ska höjas till 1%?

Varför just 1%? Är det ett lagom för att samvetet ska vara tillfredsställt?

Hur tror ni politiker att medborgarna vill ha det i frågan om dom blev tillfrågade och fick tydliga jämförelser med andra verksamheters kostnader?

Tänk om medborgarna förstod att hela polisverksamheten kostade 3 miljarder mindre än biståndet? Blir det en förlust eller framgång i valet för det parti som vågar gå mot strömmen i frågan och som föreslår en halvering av biståndet?

I Stockholms stad bor det 755.000 medborgare. Kommunalskatten i Stockholms stad beräknas till 22,8 miljarder vilket motsvarar 1% målet.

För att få ihop denna kommunalskatt har Stockholmarna arbetat ihop 130 miljarder kronor.

Samtliga kommunala skatteintäkter från följande 15 kommuner, Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Järfälla, Ekerö, Botkyrka, Salem, Tyresö, Upplands–Bro, Danderyd, Sundbyberg, Vaxholm, Sigtuna, och Nacka är 16,7 miljarder. I dessa kommuner bor 546.462 invånare.

Om det internationella biståndet ökas till 1% av BNI, ca 5 miljarder ytterligare fordras dessutom ett belopp som motsvarar samtliga kommunala skatteintäkter från Huddinge, Nykvarn och Täby. Dessa kommuner har 154.046 invånare tillsammans.

1% i bistånd motsvar all kommunalskatt som fler än 700.000 invånare i Stockholms län betalar under ett år.

Beloppet motsvarar även hela skatteintäkten på fast egendom, 23 miljarder.

Jag är helt övertygad om att en mycket bred majoritet av medborgarna anser att vi borde prioritera våra egna medborgare i större utsträckning innan vi avsätter så stora belopp som idag till att lösa internationella problem.

Jag yrkar åter på bifall till hela min motion

Björn Molin

Österåker

Return to Top
Besök mig på Facebook