Tack för förtroendet.

Efter en mandatperiod som Kommunalråd är det dags för mig att göra en sammanfattning. De fyra år som jag har haft förtroendet att vara Kommunalråd har gått mycket fort och varit ömsom vin, ömsom vatten. Att det skulle blåsa hårt på toppen var ingen nyhet för mig. Likaså att förändringar till det bättre aldrig skapas utan hårt arbete. 50% inspiration och 50% transpiration är ett mått så gott som något annat.Vad har hänt i Österåker under ”min” tid?

Jag påstår inte att vi lyckats med allt vi förutsatte oss när vi tillträdde 1998. Att vi lyckats bättre än tidigare majoriteter – sett även över en mycket lång period – ska vi dock inte sticka under stol med inför valet. Jag ska här försöka att övergripande redovisa vad vi moderater, under min ledning, lyckats genomföra under de fyra år vi haft förtroendet att leda kommunen. Nämndernas respektive ordföranden får själva redogöra för resultatet i sina nämnder.

Skärgården. Vi lovade att verka för att bevara och ytterligare utveckla en levande skärgård.

Vi har satsat på en replipunkt för skärgårdens båttrafik vid Åsättra hamn och renoverat Stensviks brygga. Planarbetet för att snabba på byggnationen av hyreslägenheter vid Ljusterö Torg pågår för fullt. Brandstationen på Ljusterö beräknas vara klar i höst. Ett skärgårdsråd har bildats.

Trafiken. Vi lovade att satsa på ökad turtäthet och en förbättring av standarden på våra vägar.

Vi har åstadkommit upprustning av standarden på väg 276 med vägbelysning, mittbarriärer och bullerplank. Denna utbyggnad fortsätter under hösten med byggnation av en trafikplats vid utfarten från Svinningevägen. Dessutom har vi beslutat om stor satsning på Isättravägen. Vägen som går via Skärgårdsstad till Margretelund kommer att under en treårsperiod upprustas för 18 miljoner. Sockenvägen och Österskärsvägen har också renoverats.

Planläggning av områden. Vi har beslutat att gå vidare i processen.

Vi har kommit igång med Österskär och Svinninge-Svartgarn. Vi har noga följt att dessa områden planeras i enlighet med de boendes önskemål och med särskilt beaktande av områdenas stora natur- och kulturvärden.

Bostadsbyggande. Vi har startat byggnationen av 115 hyresrätter vid kanalen med inflyttning 2003.

Armada Ab. När det gäller kommunens fastighetsbolag Armada har vi nu beslutat att omstrukturera företaget så att verksamheterna blir lättare att genomlysa. Som en positiv bieffekt av detta slipper Armada att betala skatt till staten under många år framöver.

Ekonomi. Vi har haft de lägsta budgetöverskridandena i mannaminne trots den ständigt ökande ”Robin Hood skatten” som för år 2002 är 187 miljoner.

Detta är i korthet vad jag vill berätta om den tid som förevarit. Mycket återstår förvisso att göra. Men vi arbetar mot rätt mål. Det finns alltid nya uppgifter som väntar på att ska vi driva dem i rätt riktning – det vill säga mot ett bättre Österåker för alla Österåkersbor.

Björn Molin Kommunalråd

Return to Top
Besök mig på Facebook