Rättning höger, Ryttmästare Lundberg (m)

En av Österåkers ledande och mest dubiösa politiker, Tage Lundberg (m), ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, har i en insändare ondgjort sig över den svenska försvarspolitiken. Lundbergs historieframställning och åsikter är kloka. En historielös politisk generation tror att försvaret är en budgetfråga och att det inte kan uppstå ett militärt hot mot vårt land. Vem anser för övrigt att försvaret av Afghanistan ska prioriteras framför försvaret av vårt eget land? Lundberg ställer frågan – har den ”eviga freden” ännu en gång återkommit? Bra fråga, endast unga ”politiska broilers” kan tro på någonting så verklighetsfrämmande. Jag vänder mig dock mot slutklämmen i artikeln, byt statsminister. En fråga till Lundberg; vem är det du vänder dig till med uppmaningen att avsätta statsministern? Att bli upprörd över hur försvarspolitiken i Sverige sköts när en vapenvägrare tillsätts som försvarsminister är naturligt men Lundberg måste ändå tänka sig för innan han agerar så kraftigt i media mot sitt eget partis statsminister. Kanske tar någon till sig vad Lundberg skriver och därmed minskar chansen att vi ska få behålla en borgerlig regering efter valet 2010. En ökenvandring kan bli följden om vi får en socialistisk regering igen. Tillbaka till fastighetsskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt plus allt annat elände som följer i socialismens spår. Nej Lundberg, dina krav på statsministerns avgång bör du ta upp internt på ett moderat riksmöte och inte i media.

Tage Lundbergs sätt att agitera i media mot sitt eget partis statsminister är dubiöst, i det militära kallas ett sådant agerande för femtekolonsverksamhet.

Björn Molin f.d. moderat

Return to Top
Besök mig på Facebook