Personvalet och antalet Kommunalråd i Österåker

Efter Eddie Vivenius insändare i denna tidning har jag fått många frågor om valutgången 2002, och därför vill jag förklara för läsarna vad som inträffade efter valet.I kommunvalet fick moderaterna 5135 röster, vilket motsvarar 24,6 procent. 1645 av dessa väljare personröstade på en kandidat. Resterande väljare ansåg att turordningen på valsedeln var bra. Jag fick 689 personröster. Ingela Gardner fick 241 och Kenneth Netterström fick 145. De 689 moderata väljare som kryssat för mitt namn, och de 3490 som ansåg att turordningen på valsedeln med mig som första namn var bra, röstade på mig till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Trots interna stridigheter under den föregående mandatperioden ifrågasatte inte majoriteten i den moderata gruppen valutgången. Folkpartiets Sören Norrby gick däremot redan på valnatten ut i lokaltidningarna med beskedet att jag skulle bytas ut mot en mer kompetent politiker. Detta fortsatte folkpartiets förhandlare, Roger Henning och Bo Carlsson envist att kräva under de förhandlingar som fördes för att bilda en borgerlig majoritet. Folkpartiet vägrade att ingå i en majoritet med mig som kommunstyrelsens ordförande. Vid ett tidigare val gjorde folkpartiet likadant, för att sedan bilda majoritet med socialdemokraterna.

Den sista förhandlingsdagen erbjöd jag mig att starta och driva det kommunala näringslivsbolag som alla partier var överens om att starta. Självklart anser jag att detta var ett svek mot såväl väljarna som hela idén med personval, men när alternativet var att vi hade kunnat få en socialistisk majoritet såg jag ingen annan utväg.

Jag är övertygad om att jag har en unik kompetens för att arbeta med företagarfrågor i kommunen efter 31 år som egen företagare och 4 år som kommunstyrelseordförande. Österåkers Näringslivsbolag fungerar bra och hjälper ett stort antal företagare i olika frågor. Jag vill understryka att jag anser att Ingela Gardner gör ett bra jobb som håller ihop alla motsträviga viljor inom majoriteten i Österåker.

Majoritetsöverenskommelsen för innevarande mandatperiod var följande: Ingela Gardner (m) fick uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Hon får ett arvode som är 75 procent av heltidsarvodet på 50 000/mån. Kenneth Netterström (m) ansvarar för delar av kommunstyrelseordförandens uppgifter, och får ett arvode på 25 procent av heltidsarvodet. Bengt Svensson (fp) får ett arvode på 50 000/mån som ansvarig för ekonomi och personalfrågor. Mikael Ottosson (kd) ansvarar för skolan och får 25 000/mån. Håkan Stolt C får 12 500/mån som ansvarig för kommunens infrastruktur. Rolf Granström (ÖP) får 12 500/mån som ansvarig för kommunens säkerhet. Björn Sundman (s) får 50 000/mån som oppositionsråd.

Björn Molin f.d. kommunalråd

Return to Top
Besök mig på Facebook