Meningslöst debattinlägg av Björn Sundman (s)

I en artikel i Kanalen klargjorde jag för medborgarna hur det låg till med den kommunala ekonomin under mina år som kommunstyrelsens ordförande. Efter en obegriplig replik från Björn Sundman måste jag återkomma med fakta ännu en gång.

Under min period som kommunstyrelsens ordförande var underskotten ungefär 8 miljoner kronor per år – 0,8 procent av budgeten. Under den mandatperiod som socialdemokraterna och folkpartiet regerade var underskotten – 4,7 procent av budgeten, vilket motsvarar 33,5 miljoner kronor per år. Att Björn Sundman försöker prata bort dessa fakta med hänvisningar till statliga bidrag stärker inte hans trovärdighet bland Österåkers medborgare.

Det stora ekonomiska problemet i Österåkers kommun är den grundlagsvidriga kommunala inkomst- och kostnadsutjämningen. Denna utjämning kostar vår kommun omkring 200 miljoner kronor om året, eller 547.000 kronor om dagen. Utan denna brandskattning skulle vi kunna ha en lägre kommunalskatt och samtidigt betydligt bättre verksamhet.

Våra medborgare drabbas dessutom hårt av fastighetsskatten, som driver folk från sina hus. Båda skatteutjämningen och fastighetsskatten är Björn Sundmans ”generösa” regering ansvarig för.

Jag vill inte inleda en offentlig debatt med Björn Sundman. Mitt mål är och har varit att berätta sanningen för kommunens medborgare. Björn Sundmans upprepade påståenden om kommunens ekonomi är felaktiga. Om det är något han bevisar med sina debattinlägg så är det att hans lojalitet ligger hos regeringen och inte hos Österåkers invånare.

Björn Molin

Return to Top
Besök mig på Facebook