Fakta från fyra år med Björn Molin som Kommunalråd

Valrörelsen 2002Fyra år i kommunledningen. 26 år i Österåkerspolititiken. 28 år som hemmahörande i Österåker. Kort sagt: jag är en hängiven Österåkersbo. Och lika hängiven moderat – på heltid! Bakom mig har jag 32 år som företagare och – inte att förglömma, uppgiften som pappa till två barn. Vid min sida har jag en stark kvinna – Lena, barnens mor.

Uppgifter från flera håll att vår majoritet har misslyckats på område efter område har stått att läsa i medierna. Det har självklart skapat ett stort trovärdighetsproblem.

Vad är då fakta?

Jag påstår inte att vi lyckats med allt vi förutsatte oss när vi tillträdde 1998. Att vi lyckats bättre än tidigare majoriteter – sett även över en mycket lång period – ska vi dock inte sticka under stol med inför valet. Jag ska på punkt efter punkt redovisa vad vi moderater lyckats genomföra under de fyra år vi haft förtroendet att leda kommunen.

Redovisningen för de tre största nämnderna:

1. Barn- och ungdomsnämnden. Vi har ökat nämndens budget med ca 94,6 + 21 miljoner kronor under innevarande mandatperiod. Antalet barn i åldern 6-15 år har ökat med 217. Vi har byggt nya och renoverat gamla skollokaler, höjt lärartätheten och skapat en helt ny ledningsorganisation. 

2. Vård- och omsorgsnämnden. Vi har skapt ett stort antal bostäder för särskilt boende och medicinskt färdigbehandlade. Detta har varit möjligt att genomföra snabbt tack vare vårt inköp av Åkersberga sjukhus och andra vårdlokaler. Vi har även fattat beslut om att införa valfrihet i vården i form av ett kundvalssystem. 

3. Kultur- och utbildningsnämnden. Vi har förverkligat den länge emotsedda byggnationen av Berga Teater. Vi har byggt upp den nedbrunna sporthallen och samtidigt skapat ytterligare en bollplan. Vi har gett gymnasiet möjligheter att erbjuda nya intressanta linjer som ska locka elever till studier på hemorten. T ex frisörlinjen som startar i höst.

De övriga nämnderna: Även här har vi lyckats bra med att genomföra våra uppsatta mål för mandatperioden. Några viktiga områden är bl.a. annat skärgården, där vi lovade att verka för att bevara och ytterligare utveckla en levande skärgård. Vi har satsat på en replipunkt för skärgårdens båttrafik vid Åsättra hamn och renoverat Stensviks brygga. Planarbetet för att snabba på byggnationen av hyreslägenheter vid Ljusterö Torg pågår för fullt. 

Brandstationen på Ljusterö beräknas vara klar i höst. Trafiken är ett annat område. Vi lovade att satsa på ökad turtäthet och en förbättring av standarden på våra vägar. Vi har åstadkommit upprustning av standarden på 276:an med vägbelysning, mittbarriärer och bullerplank. Denna utbyggnad fortsätter under hösten med byggnation av en trafikplats vid utfarten från Svinningevägen. Dessutom har vi beslutat om stor satsning på Isättravägen. Vägen som går via Skärgårdsstad till Margretelund kommer att under en treårsperiod upprustas för 18 miljoner med början från 276:an vid Singö Handel. Beträffande planläggning av områden har vi bl.a. beslutat att gå vidare i processen. Där har vi kommit igång med Österskär och Svinninge-Svartgarn. 

Vi har noga följt att dessa områden planeras i enlighet med de boendes önskemål och med särskilt beaktande av områdenas stora natur- och kulturvärden. Vi har startat byggnationen av 115 hyresrätter vid kanalen med inflyttning 2003. När det gäller kommunens fastighetsbolag Armada har vi nu beslutat att omstrukturera företaget så att verksamheterna blir lättare att genomlysa. Som en positiv bieffekt av detta slipper Armada att betala skatt till staten under många år framöver.

Mycket återstår förvisso att göra. Men vi arbetar mot rätt mål. Och nya uppgifter som väntar ska vi driva i rätt riktning – det vill säga mot ett bättre Österåker för alla Österåkersbor.

Björn Molin Kommunalråd

Return to Top
Besök mig på Facebook