Intressanta fakta

Kostnad för medlemskap i EU

Hur stor är kostnaden för Sverige, jämfört med andra länder, för att vara med i EU?

Svar:

1. Det är samma avgift för alla länder inom EU, 1 % av Bruttonationalintäkten (BNI).
Det som skiljer i kostnad för respektive land är storleken på de bidrag som utbetalas av EU.

2. Avgiften till EU i budgeten för 2005 är 1 % av BNI = 25,451 miljarder kronor.
Vilket innebär att man beräknar att BNI skall vara 2541 miljarder kronor i Sverige år 2005.

3. Förslaget som Sverige motsätter sig är en höjning till 1,14 % av BNI.
Sverige är berett att avstå från EU:s glesbygdsstöd om det går att frysa unionens nästa långtidsbudget på 1 % av BNI.

4. Nettoutflödet från Sverige år 2005 beräknas bli – 13,655 miljarder.

5. År 2004 betalade Sverige 23 miljarder till EU, samtidigt fick vi tillbaka cirka 11 miljarder. Det innebär en nettokostnad per svensk på drygt 1300 kronor. Svensken betalar tre gånger mer än en dansk och trettiosex gånger mer än en finländare till EU.

Skillnaden mellan BNP och BNI

BNI
Bruttonationalinkomst (BNI) är summan av alla inkomster av arbete och kapital som ett lands invånare erhåller under ett år, oavsett om inkomsterna genereras inom eller utom landets gränser.

BNI: År 2003 var 2 438 066 000 000 kronor
Tvåtusenfyrahundratrettioåtta miljarder

BNP
Bruttonationalprodukt (BNP) är det sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period, oftast ett år.
Man kan också mäta BNP genom att lägga ihop det som förbrukas av hushåll, stat och kommun, det som används till investeringar, det som läggs i lager och det som exporteras (minus det som importeras). Förändringen av BNP, rensad från inflation, används som mått på tillväxten.

BNP: År 2003 var 2 438 447 000 000 kronor
Tvåtusenfyrahundratrettioåtta miljarder

Bruttonationalprodukten (BNP)var 381 miljoner mer än Bruttonationalintäkten (BNI) år 2003.

Att dessa siffror är korrekta intygar
Håkan Boberg
Politiskt sakkunnig
Finansdepartementet

Målet för svenskt internationellt bistånd är 1% av BNI, vilket beräknas vara uppnått 2006. Biståndet beräknas då på 2 840 000 000 Tvåtusenåttahundrafyrtio miljarder kronor.
Summan för Sveriges internationella bistånd blir då 28,4 miljarder per år.

Jämförelsetal: Österåkers kommun med 37.000 invånare betalade 1.2 miljarder i skatt till den egna kommunen år 2004.

Överkurs för den envetne i ämnet ”skillnaden mellan BNP och BNI.”

BNP
Anta att det produceras varor och tjänster i Sverige till ett värde av 100 miljarder under ett år. Det innebär att BNP är 100 miljarder.

BNI
Utgå från de 100 miljarder som är Sveriges BNP i det här exemplet. Anta sedan att ett svenskägt företag har en fabrik i Grekland, och att de svenska ägarna gör en årsvinst på 10 miljoner. Dessa tio miljoner är läggs till Sveriges BNI, eftersom de är en inkomst som går till Sverige.

Alla pengar som tillförs Sverige genom att svenska arbetare och företag producerar saker utomlands läggs till BNP. Låt oss säga att 10 miljarder kronor kommer till Sverige på det här sättet.

Samtidigt ägs Svenska verksamheter av utlänningar, och vinsten från dessa verksamheter försvinner ut ur landet. Anta att 8 av de 100 miljarder som produceras i Sverige går till ägare och löntagare i andra länder. Det innebär en inkomstminskning för Sverige med 8 miljarder, jämfört med om dessa pengar stannat.

BNI blir alltså i det här fallet:

100 miljarder (BNP)
+ 10 miljarder som kommer från svensk verksamhet utomlands
– 8 miljarder av BNP som försvinner ut ur lander till utländska ägare och arbetare
= 102 miljarder (BNI)

Arbetspendling

SYSSELSÄTTNING ÅR 2002
uppgifter lämnade till Björn Molin 2005-02-01

ÅR 2002
Under år 2002 var 51% av den mantalsskrivna befolkningen 0-w år (35 633 personer) sysselsatta
Av befolkningen 16-64 år (18 320 personer) förvärvsarbetade 78%, varav utpendling ca 11 700 personer. Inom Österåkers kommun var 8 427 personer sysselsatta, varav inpendling 1 844 personer (22%).

Utpendling Inpendling
1
Stockholm
5049
43%
1
Stockholm
398
21%
2
Täby
2166
18%
2
Täby
271
14%
3
Solna
1018
9%
3
Solna
256
14%
4
Danderyd
994
8%
4
Danderyd
163
9%
5
Sollentuna
341
3%
5
Sollentuna
105
6%
 Övriga
2285
19%
 Övriga
679
36%
Summa
 
11 853
100%
Summa
 
1872
100%

Utpendling främst till Stockholms kommun (5 050 personer), Täby kommun (2170), Solna kommun (1 015), Danderyds kommun (1000) och Sollentuna kommun (340). Utpendlingen till Stockholms kommun omfattar drygt 40% av alla utpendlare.

Inpendling främst från Stockholms kommun (400 personer), Täby kommun (270), Norrtälje kommun (255) , Vallentuna kommun (160) och Vaxholms kommun (105). Inpendlingen från Stockholms kommun omfattar drygt 20% av all inpendling.

Ekonomiska Basfakta för riket år 2005-04-25

• BNP2 540 miljarder
• BNP per capital283 000 kronor
• Tillväxt 20043,81%
• Reporäntan2.0%
• Prisbasbelopp39.400 kronor
• Statsskulden1 246 miljarder
• Varav utlandsskuld350 miljarder
• Statsbudgeten738 miljarder
• Inflation0,4%
• Arbetslöshet (öppen)4,9%

Resultatet av personvalet till Riksdagen 2002

Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00038
Person
Nr
Personkryss
Kryssandel
Chris Heister
1
8
4,79
Catharina Elmsäter-Svärd
1
8
4,79
Anti Avsan
3
3
1,79
Björn Molin
4
2
1,19
Lars Åstrand
4
2
1,19
Fredrik Reinfeldt
6
1
0,59
Karin Enström
6
1
0,59
Nils Oskar Nilsson
6
1
0,59
Arion Chryssafis
6
1
0,59
F Mikael Sandström
6
1
0,59
Ingmar Wallén
6
1
0,59

Viktigt att veta om EU-bidrag

En EU-ko får mer än två dollar om dagen i statsstöd, vilket gör att de har en högre inkomst än tre miljarder fattiga människor i världen.

Return to Top
Besök mig på Facebook