Mer om min bakgrund och mina åsikter

Valrörelsen 2002

Jag anser att det politiska etablissemanget gör ett dåligt jobb. Om ett representativt urval av befolkningen styrde, som det från början var tänkt, skulle jag lättare kunnat acceptera att såväl kommuner som landet i övrigt leds av drömmande amatörer.

Mer om min bakgrund och mina åsikter

Jag hoppas att Du ägnar några minuter åt min hemsida innan Du går till valurnan i höst.

Efter att ha varit egen företagare i över 30 år och haft uppdraget som Kommunalråd i Österåker under 1 mandatperiod kandiderar jag nu till Riksdagen för moderaterna. Mitt liv har styrts av de värden vi moderater värderar högst. Jag har varit framgångsrik i min verksamhet, är en typisk familjeman och har inga ”lik i lasten”.

Då de etablerade politikerna misskötte sina uppgifter valde jag 1998 att sälja mina lönsamma företag och utmana etablisemanget. Väljarna visade sitt stöd genom att ge mig fler personkryss än någon annan moderat i Stockholms län.

Jag anser fortfarande att det politiska etablissemanget gör ett dåligt jobb. Om ett representativt urval av befolkningen styrde, som det från början var tänkt, skulle jag lättare kunnat acceptera att såväl kommuner som landet i övrigt leds av drömmande amatörer. Nu tvingas jag se hur folk som inte lyckats skaffa sig ett hederligt jobb väljer politiken som ett yrke.

Själv ser jag inte politiken som ett yrke utan som ett tidsbegränsat uppdrag. Om vi vill ha en levande demokrati bör ingen få ha ett tungt politiskt uppdrag i mer än tre mandatperioder.

Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill: Satsa på polisen. Militära resurser ska i ökad omfattning kunna användas i polisens arbete. Minska det svenska internationella biståndet till EU-nivå.

Bevara kärnkraften Motverka socialismen inom EU.

De flesta av mina åsikter finns redovisade här på min hemsida i form av artiklar och motioner till moderaternas stämmor.

I Riksdagen kommer jag att arbeta lojalt för att moderaternas politik ska få ett starkt genomslag. När jag inte delar partiets åsikter om vad som är bäst för medborgarna kommer jag att arbeta för att ändra partiets program.

Om Du delar mina åsikter hoppas jag att Du kryssar mitt namn på moderaternas riksdagsvalsedel för Stockholms län den 15 september. Det är hög tid att få in nya friska krafter i Riksdagen och förändra det nattståndna politska systemet.

Du kan lita på att jag arbetar för landets bästa och för att Moderata Samlingspartiet ska bli ett livskraftigt parti.

Med fast Moderat handslag

Björn Molin – Kommunalråd i Österåker

Return to Top
Besök mig på Facebook