Ekonomisk redovisning från 1992 till 2002 och diverse fakta

Lite trist med den ekonomiska redovisningen som år efter år påbörjas med 2003 då den ”framgångsrika” allians som fortfarande sitter vid makten tillträdde. Faktum är att Jag avgick den 6 november 2002 och då var det prognostiserade underskottet – 4,2 mkr. Var finns redovisningen av Armadas försäljning till Åkers Kanal där en fordran hos kommunen på 240 miljoner glömts bort?

Årets budgetresultat från 1992 till 2002 och andra uppgifter

Budgetresultat 1992 - 2002


Klicka för att förstora

* 1. Uppskrivning av Armadas Aktier med 62 mkr. Egentligt resultat – 37.0.
** 2. Överföring av skatt 30.1 mkr. Egentligt resultat – 13.2.
*** 3. Försäljning av Kommunhuset 10.1 mkr. Egentligt resultat – 55.7.
**** 4. Den 6-11-02 avgick Björn Molin från Kso posten. Då var Resultatet –4,2 mkr.

Return to Top
Besök mig på Facebook