• Varför startar jag en egen blogg?

  Varför skapar jag en egen blogg?
  Som bekant finns det ganska många bloggare redan nu och många av de makthavare jag vill nå kommer förmodligen aldrig att delta i den politiska debatten vare sig via min eller någon annans blogg?
  Jag vill skapa opinion
  Ur ett demokratiskt perspektiv finns det inget annat sätt att långsiktigt påverka [...]

 • Aktuell debatt i Fullmäktige

  Det är trist om någon fullmäktigeledamot skulle tro att det förbättrade ekonomiska läget för år 2005 beror på en omtänksam regering.
  Det finns ingen koppling mellan de s.k. generella statsbidragen och kommunala inkomst och kostnadsutjämningarna (Robin Hood-skatten).
  De generella statsbidragen är en ersättning till kommunerna som inträdde i samband med kommunaliseringen av skolan. Samma summa uträknat per [...]