• Tal hos Solnamoderaterna 2005

    Internationellt bistånd viktigare än katastrofhjälp?
    Jag uppskattar möjligheten att få komma hit och diskutera en viktig fråga med kloka moderata partikollegor.
    Ämnet som jag vill ta upp – biståndet - har aktualiserats av den naturkatastrof som drabbat flera länder i Asien, och många svenska turister.
    I statens budget för 2005 avsätts 0,88% av bruttonationalintäkten till internationellt bistånd.
    År 2006 [...]