• Frågor till byggnadsnämnden

  Av Jussi Järvi
  Har läst igenom Öhrlings PWC revisorernas utlåtande i delårsbokslutet där de bedömmer att Byggnadsnämnden i Österåkers kommun saknar tydliga mål som kan följas upp. Sitat: ‘Flera av målen uttrycker snarare en inriktningsvilja än ett konkret inriktningsmål som är mätbart’.
  Samtidigt är man lite undrande till de 10 millioner kronor som har redovisats som investeringar [...]

 • Funderingar ur mitt medborgarperspektiv

  Av Anders Larsson
  Jag besökte tillsammans med en granne som bor i samma område som jag själv för första gången ett kommunalfullmäktige måndagen den 29 september.
  Det är underligt att jag aldrig tidigare funderat över politik, men det beror kanske på att både jag och min fru kommer från familjer som av tradition alltid befunnit sig på [...]