• Brandskattning av Åkerskanal och Armada

  2002 beslutade Kommunfullmäktige att sälja fastighetsbolaget Armada AB till det av kommunen helägda AB Åkers Kanal för 240 miljoner. Syftet med affären var att kommunen skulle få en skuldsedel där ränta skulle kunna tas ut om AB Åkers Kanal skulle tvingas betala statlig skatt på en uppkommen vinst. Dessutom skulle Åkers Kanal kunna betala av [...]

 • Kommunalt ansvar? - Kanalstaden

  Av Jussi Järvi
  Läser i senaste ‘Mitt i Södra Roslagen’ med bestörtning om företagare som ‘är i vägen’ för Kanalstaden och således blir vräkta. Att kommunens Exploateringschef Tommy Bokell betonar att ‘det inte är kommunens uppgift att informera hyresgästerna om vad som pågår’, visar åter igen kommunens svaga stöd för att främja företagandet i kommunen. Att inte Bokell [...]

 • Frågor till byggnadsnämnden

  Av Jussi Järvi
  Har läst igenom Öhrlings PWC revisorernas utlåtande i delårsbokslutet där de bedömmer att Byggnadsnämnden i Österåkers kommun saknar tydliga mål som kan följas upp. Sitat: ‘Flera av målen uttrycker snarare en inriktningsvilja än ett konkret inriktningsmål som är mätbart’.
  Samtidigt är man lite undrande till de 10 millioner kronor som har redovisats som investeringar [...]

 • Aktuell debatt i Fullmäktige

  Det är trist om någon fullmäktigeledamot skulle tro att det förbättrade ekonomiska läget för år 2005 beror på en omtänksam regering.
  Det finns ingen koppling mellan de s.k. generella statsbidragen och kommunala inkomst och kostnadsutjämningarna (Robin Hood-skatten).
  De generella statsbidragen är en ersättning till kommunerna som inträdde i samband med kommunaliseringen av skolan. Samma summa uträknat per [...]