• Ljudfiler

    Nu finns det ljudfiler här på sajten som ni kan lyssna på. Klicka på “Lyssna” i menyn.

  • Aktuell debatt i Fullmäktige

    Det är trist om någon fullmäktigeledamot skulle tro att det förbättrade ekonomiska läget för år 2005 beror på en omtänksam regering.
    Det finns ingen koppling mellan de s.k. generella statsbidragen och kommunala inkomst och kostnadsutjämningarna (Robin Hood-skatten).
    De generella statsbidragen är en ersättning till kommunerna som inträdde i samband med kommunaliseringen av skolan. Samma summa uträknat per [...]