• Frågor till byggnadsnämnden

    Av Jussi Järvi
    Har läst igenom Öhrlings PWC revisorernas utlåtande i delårsbokslutet där de bedömmer att Byggnadsnämnden i Österåkers kommun saknar tydliga mål som kan följas upp. Sitat: ‘Flera av målen uttrycker snarare en inriktningsvilja än ett konkret inriktningsmål som är mätbart’.
    Samtidigt är man lite undrande till de 10 millioner kronor som har redovisats som investeringar [...]