• Varför startar jag en egen blogg?

    Varför skapar jag en egen blogg?
    Som bekant finns det ganska många bloggare redan nu och många av de makthavare jag vill nå kommer förmodligen aldrig att delta i den politiska debatten vare sig via min eller någon annans blogg?
    Jag vill skapa opinion
    Ur ett demokratiskt perspektiv finns det inget annat sätt att långsiktigt påverka [...]