• Är det dags att samarbeta över blockgränserna?

    Det är hög tid att sluta en politisk så kallad borgfred i Österåker och börja ett samarbete över block- och andra gränser för att lindra effekten av den kommande lågkonjunkturen.
    Vi i Roslagspartiet anser detta och redovisar här bakgrunden och vårt förslag:
    Den skuldsedel på 240 miljoner som upprättades mellan AB Åkers Kanal och Österåkers kommun [...]

  • Brandskattning av Åkerskanal och Armada

    2002 beslutade Kommunfullmäktige att sälja fastighetsbolaget Armada AB till det av kommunen helägda AB Åkers Kanal för 240 miljoner. Syftet med affären var att kommunen skulle få en skuldsedel där ränta skulle kunna tas ut om AB Åkers Kanal skulle tvingas betala statlig skatt på en uppkommen vinst. Dessutom skulle Åkers Kanal kunna betala av [...]