• Är det dags att samarbeta över blockgränserna?

    Det är hög tid att sluta en politisk så kallad borgfred i Österåker och börja ett samarbete över block- och andra gränser för att lindra effekten av den kommande lågkonjunkturen.
    Vi i Roslagspartiet anser detta och redovisar här bakgrunden och vårt förslag:
    Den skuldsedel på 240 miljoner som upprättades mellan AB Åkers Kanal och Österåkers kommun [...]

maj

This is the archive for maj, 2009.