Stort grattis på din 50 årsdag Göran Hägglund

1998-2002 var jag kommunstyrelseordförande i Österåker. Jag blev inte omvald inför den kommande mandatperioden på grund av en mygelaktion från Folkpartiet och Moderaterna, om detta kan du läsa på min hemsida www.bjornmolin.se under rubrik Häxprocessen – om du har lust och tid.

Jag anser att ditt agerande mot Lennart Sacrédeus är mycket förkastligt och hör hemma i öststatsdiktaturerna eller möjligtvis hos moderaterna i Österåker. Men det är inte huvudskälet till mitt e-postmeddelande till dig på din födelsedag.

Jag lämnade moderaterna i samband med valrörelsens 2006 och gick in i ett litet lokalt parti som heter Roslagspartiet som hade 1 mandat i kommunfullmäktige. Vi fick 5 mandat i valet vilket motsvarar drygt 11 % av rösterna i kommunen. Under hela mandatperioden propagerade jag för KD i Riksdagsvalet, av flera anledningar. Två gånger har jag tvingats bort från Riksdagen av myglande moderater, Ingela Gardner Sundström och Mikael Freimuth för att nämna ett par som är kända. Dom använde sig av samma metod som du nu gjort dig skyldig till mot Lennart Sacrédus.

Din partisekreterare kontaktade mig för ungefär ett år sedan och tackade för min insats för ert parti. Ni fick många röster i riksdagsvalet tack vare min insats. Du undrar kanske vad som låg bakom min propaganda för KD och varför jag inte gick över till KD i Österåker. KDs ”starke man” i Österåker, Mikael Ottosson bytte sida 2002 och klev över till buset för 30 silverpenningar. Halvt kommunalrådsarvode, 30.000 per månad var en lagom ersättning för att svika mig och få betalt för i princip ingenting. Jag tror att ni kristna kallar sådant beteende för en Judaskyss.

Nej, det var omöjligt att gå över till detta hycklande lokala parti. Min tro är att KD i Österåker försvinner helt i valet 2010 på grund av inaktivitet. Anledningen till att jag fortfarande propagerar för KD på riksplanet är följande:

1. Utan KD, får vi troligtvis ingen borgerlig regering och då blir det en återgång till en planekonomisk utveckling med rödskinnen vid makten.

2. Tack vare dina insatser fick vi lov att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag (jag var som kommunalråd den sista som tvingades acceptera maxtaxan inom barnomsorgen) och för du lyckades få bort nästan hela fastighetsskatten för småhus.

3. Du, liksom jag står för de kristna värderingarna, (jag är ateist)

4. Du säger ett tydligt nej till att homosexuella ska få adoptera barn.

5. Jag har inget annat parti att välja på.

Jag kommer därför att fortsätta och propagera för KD på riksplanet och konkurrera med KD i Österåker.

Jag hoppas att du förstår att jag förmodligen har en mycket bra politisk framtoning och ett stort förtroende hos väljarna. Mitt personval 1998 gav ett av landets bästa resultat och då ska du veta att jag var och är en glad reklamman som gjorde det jag trodde var rätt och riktigt.

Nu ska jag tala om för dig vad du bör göra för att bidra till en möjlighet för KD att komma över 4 % spärren. Detta angår inte bara dig och dina trogna väljare, det angår alla oss som föredrar en borgerlig regering trots att ni klantat till både polis- och militärverksamheten och negligerat värnskattens förödande verkningar på medborgarnas vilja att tjäna pengar och skapa arbetstillfällen. Ni sänkte bolagsskatten trots att företrädarna för företagen som var målgruppen tackade nej, med samma belopp (6 miljarder) som värnskatten drar in till staten.

Du måste sluta upp med att motarbeta att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan. Jag delar din uppfattning i frågan till 100 % men det dekadenta samhället tycker dessvärre inte som vi. 4 % målet är viktigare än din och min åsikt i frågan. Låt Riksdagen rösta i frågan och beklaga sedan utfallet så din själ och dina själsfränder kan få ro.

Gör inte heller någon fler översittargrej som den du gjorde mot Lennart Sacrédeus. Tro inte att du blir populär och visar en kraftfull stil när du smutsar ner demokratins grundprinciper, detta ruttna och odemokratiska sätt att agera kan du med varm hand överlåta till moderaterna. Häng på Jan Björklunds uppvaknande intresse av ett riktigt försvar. En vapenvägrare som försvarsminister är bara för mycket. Jag kan passa på att rekommendera en intressant hemsida www.reinfeldt.org.

Trevlig helg önskar Björn Molin Roslagspartiet

PS Hälsa till Lars Molin om han kommer på din fest DS