Sanningen om de ständiga skattesänkningarna i Österåker

Den majoritet bestående av m, c, fp, kd och öp som styrt kommunen sedan den 6 november 2002 har vid flera tillfällen berättat att skatten sänks flera år i rad.

Sanningen.
2000 var den kommunala skattesatsen 18:83
2001 skatten höjdes med 70 öre och skattesatsen blev 19:53

Ovanstående politiska majoritet höjde skatten ”tillfälligt” år 2003 med 70 öre och lovade att sänka den tillbaka till 19:53 under mandatperioden.

Hur gick det med löftet?
2003 var den kommunala skattesatsen 20:23
2004 var den kommunala skattesatsen fortfarande 20:23
2005 sänktes skatten med 35 öre och skattesatsen blev 19:88
2006 sänktes skatten igen med 35 öre och blev 19:53

Majoriteten hade uppnått vad man lovat i valet 2002, att tillfälligt höja skatten med 70 öre och sänka den tillbaks till utgångsläget under mandatperioden.
Medborgarna fick då uppfattningen att dom inte drabbats av den tillfälliga skattehöjningen.

Sanningen.
2003 fick kommunen in 50 miljoner extra på grund av det höjda skatteuttaget.
2004 fick kommunen in 50 miljoner extra på grund av det höjda skatteuttaget.
2005 sänktes skatten med 35 öre och kommunen fick 25 miljoner extra
2006 sänktes skatten med ytterligare 35 öre och kommunen fick 25 miljoner extra

Skattesatsen återställdes enligt löftet men kommunen fick in 150 miljoner extra på sin tillfälliga skattehöjning, en uppgift politikerna i majoriteten talade tyst om.

2007 sänktes skatten med 10 öre och skattesatsen blev 19:43
2008 sänktes skatten med 10 öre och skattesatsen blev 19:33
2009 sänktes skatten med 10 öre och skattesatsen idag är 19:23

Majoriteten påstår nu att dom sänkt skatten för femte året i rad.

Skattesänkningarna med 3 x 10 öre = 3x 7 miljoner = 21 miljoner.
21 miljoner som medborgarna själva får i mindre skatt, det låter mycket trevligt för de flesta skattetyngda medborgarna.

Sanningen.
Skattehöjningarna och skattesänkningarna under perioden 1-1-2003 – 31-12-09 har inneburit att medborgarna åderlåtits på 150 miljoner – 21 miljoner = 129 miljoner.

Lägg till detta att skatteunderlaget stigit från ca 1 miljard till 1,8 miljarder under perioden och att de kommunala utjämningarna nu ger ett överskott på ca 75 miljoner istället för ett motsvarande underskott 2002 så inser alla att talet om ett fantastiskt bra ekonomiskt resultat och skattesänkningar fem år i rad på grund av en skicklig majoritet som styrt kommunen med ”hårda nypor” är en stor bluff.  Björn Molin Roslagspartiet