Frågor till byggnadsnämnden

Av Jussi Järvi

Har läst igenom Öhrlings PWC revisorernas utlåtande i delårsbokslutet där de bedömmer att Byggnadsnämnden i Österåkers kommun saknar tydliga mål som kan följas upp. Sitat: ‘Flera av målen uttrycker snarare en inriktningsvilja än ett konkret inriktningsmål som är mätbart’.

Samtidigt är man lite undrande till de 10 millioner kronor som har redovisats som investeringar - enligt mina egna undersökningar handlar det om konsultarvoden. Kul om någon vågar ta upp frågan vid nästa kommunfullmäktige möte? Det tycks vara en något oklar koppling mellan nämndens ordförande Jan-Olov Sundström och ett företag som heter Bofrämjandet. I mellan ligger Sweco som har Byggnadsnämnden som uppdragsgivare…och även är delägare i Bofrämjandet. Det borde vara i medborgarnas intresse att få tydliga svar på denna härvan!!!

Björn - hur kan vi reda ut detta tror du?

Jussi Järvi