• Kommunalt ansvar? - Kanalstaden

  Av Jussi Järvi
  Läser i senaste ‘Mitt i Södra Roslagen’ med bestörtning om företagare som ‘är i vägen’ för Kanalstaden och således blir vräkta. Att kommunens Exploateringschef Tommy Bokell betonar att ‘det inte är kommunens uppgift att informera hyresgästerna om vad som pågår’, visar åter igen kommunens svaga stöd för att främja företagandet i kommunen. Att inte Bokell [...]

 • Frågor till byggnadsnämnden

  Av Jussi Järvi
  Har läst igenom Öhrlings PWC revisorernas utlåtande i delårsbokslutet där de bedömmer att Byggnadsnämnden i Österåkers kommun saknar tydliga mål som kan följas upp. Sitat: ‘Flera av målen uttrycker snarare en inriktningsvilja än ett konkret inriktningsmål som är mätbart’.
  Samtidigt är man lite undrande till de 10 millioner kronor som har redovisats som investeringar [...]

oktober

This is the archive for oktober, 2008.