Varför startar jag en egen blogg?

Varför skapar jag en egen blogg?

Som bekant finns det ganska många bloggare redan nu och många av de makthavare jag vill nå kommer förmodligen aldrig att delta i den politiska debatten vare sig via min eller någon annans blogg?

Jag vill skapa opinion

Ur ett demokratiskt perspektiv finns det inget annat sätt att långsiktigt påverka samhällsutvecklingen än att skapa opinion. Jag vill skapa opinion, påverka och debattera i frågor som jag anser vara viktiga i det samhälle vi lever och verkar i.

Jag är frustrerad över det demokratiska underskottet och den avart av demokrati som råder i stora delar av Sverige. Speciellt gäller detta i Österåkers kommun där jag har varit kommunalråd.

Kommunfullmäktiges ledamöter borde inse att dom fått folkets förtroende att fatta nödvändiga beslut om framtiden och inriktningen av kommunens verksamheter. Detta är den goda demokratiska tanken, men så fungerar det inte i verkligheten!

Demokratiskt underskott

Den procedur som Sveriges demokrati till stor del vilar på har stora demokratiska brister redan i samband med urvalen av ledamöter till de politiska församlingarna. Verkligheten är den att en handfull skara kommuninvånare, ca 3 - 4 personer utgör ett partis valberedning, som bestämmer vilka kandidater väljarkåren tillåts rösta på. Tyvärr spelar faktorer som resultat i provval, årsmöten en marginell roll jämfört med det kotteri av maktmissbruk som finns inom alla partier. Troligtvis inte lika utpräglat som hos moderaterna med Reinfeldt i spetsen och definitivt inte lika utpräglat som hos Österåkers moderaterna, som till stora delar påminner om Mugabes Zimbabwe då det gäller uppvisande av förakt för demokratiska spelregler.

Den beklämmande konsekvensen har blivit att via valberedningarna på ca tre personer i varje parti runt om i Sveriges 290 kommuner så blir det så att någon promille av befolkning är de som avgör vilka kandidater väljarkåren får välja mellan. Det är nog heller ingen djärv slutsats att de som slutligen hamnar i de valda församlingarna är inte de mest dynamiska eller karismatiska personerna eller de som har mest förankring och stöd bland väljarna. Tyvärr har det blivit så att karriären som politiken stakar ut premierar köpta lojaliteter och varianter på vänskapskorruption.

FRA debatten

Inte minst FRA debatten visade att det knappast var civilkurage som präglade dem som placerats i riksdagen. Snarare verkar det ha varit ett handikapp om någon ledamot hade en egen linje. Endast en ledamot hade kurage nog att hålla fast vid vad som är rimligt i en rättstat. Resterande motståndare till beslutet gav snabbt upp sitt motstånd. Alla de som hade en egen uppfattning har det gemensamt, att de fått sin riksdagsplats via personvalskampanjer. Alla andra som sållats fram via det nomineringsförfarande som partiernas eget maktkotteri ombesörjer, satt som marionetter inför överheten.

Den oundvikliga frågan blir varför man ska ha flera hundra ledamöter när ett dussin bestämmer allt. Inte minst borde någon ställa sig frågan om vi verkligen får rätt personer att intressera sig för politiken då vi har stödjande strukturer som ser till att de menlösa och passiva får förtur in i de politiska systemen. Troligtvis är det så att de som redan finns inne i systemet och har sin lön därifrån inte alls vill att någon annan ska komma in.

Kommunpolitiken i Österåker

När jag på nära håll ser hur det fungerar på det lokala planet inom kommunpolitiken i Österåker, så blir det ännu mer beklämmande.

Av 51 ledamöter i kommunfullmäktige har endast 22 sagt någonting under de senaste 6 åren och då har flera inlägg varit av typ ”jag tänkte egentligen inte säga någonting under den här punkten men jag känner att jag måste hålla med den föregående talaren, tack för mig – jo visst ja, jag höll på att glömma det – jag yrkar bifall…”. Förmodligen hade det varit klokast att vara helt tyst. En stängd mun fångar inga flugor brukade folk säga i Segeltorp under min uppväxttid.

Varför talar och debatterar inte våra folkvalda i fullmäktige? Det är en bra fråga som alla med ett demokratiskt sinnelag bör ställa sig. Svaret är kopplat urvalsprocesserna och maktkoncentrationerna som jag beskrev tidigare men troligtvis också okunskap i den aktuella frågan. Att så gott som inga medborgare är intresserade av det politikern säger i närradion, inför tomma läktare gör nog också sitt till för munhäftan.

Hur ska en demokrati kunna fungera när medborgarna ofta är så ointresserade av politik att dom inte kan skilja på politiker och tjänstemän, inte kan namnge fler än ett par av politikerna i sin hemkommun, röstar som pappa gjort hela livet och när över 23 procent gör sitt slutgiltiga val i valbåset?

Tidsbegränsade personval är en lösning

Tidsbegränsning på maximalt ca 3 – 4 mandatperioder behövs för att inte politiken ska vara en födkrok för dem som kommit in i de folkvalda församlingarna och för att nya kompetenta personer ska bli intresserade av att engagera sig i politiken. Livstidspolitiker bör på lång sikt avskaffas helt.

Faktum kvarstår att ett riktigt personval till åtminstone den högsta posten i kommunen och naturligtvis även i Riksdagen och Landstinget är den enda vettiga vägen tillbaka till den demokrati dom flesta vill att vi ska ha i Sverige.

Detta borde genomföras även inom polisverksamheten. Medborgarna röstar fram en lokal sheriff som är ytterst ansvarig i sitt distrikt.

Bloggregler

På denna blogg kan du, om du vill, vara helt anonym även om FRA lagen införs. Du kan förutom att direkt skriva i bloggen också sända in synpunkter och kommentarer med vanlig post, så ser jag till att inläggen kommer upp på bloggen. Dvs. du kan posta en CD-ROM skiva, ett USB minne, ett SD Flash kort eller vanligt utskrivet papper så scannar jag in materialet.

Enda kravet är att inläggen inte är rasistiska, invandrarfientliga, sexistiska eller har ett ovårdat språk. Modereringen av denna blogg följer helt de riktlinjer och regler som gäller för exempelvis Svenska dagbladet och Dagens industri.

För att bloggen ska vara smidig att läsa bör inläggen hållas korta och konkreta därför gäller regeln max 1000 tecken per inlägg.

Välkommen att framföra dina synpunkter och glöm inte heller att studera min hemsida. Speciellt bör du gå in under rubrikerna ”Häxprocessen” och “Österåkerdebatten” där kan du ta del av hur dagens demokratiska samhälle fungerar när några av personerna som valt politik till ett yrke känner sig hotade. Du kommer att häpna!!!

Björn Molin Kommunalråd (m) i Österåker 1999 - 2002