Tal hos Solnamoderaterna 2005

Internationellt bistånd viktigare än katastrofhjälp?

Jag uppskattar möjligheten att få komma hit och diskutera en viktig fråga med kloka moderata partikollegor.
Ämnet som jag vill ta upp – biståndet - har aktualiserats av den naturkatastrof som drabbat flera länder i Asien, och många svenska turister.

I statens budget för 2005 avsätts 0,88% av bruttonationalintäkten till internationellt bistånd.

År 2006 skall 1% målet vara uppnått till en kostnad av 28,4 miljarder.

De flesta politiker, oavsett partifärg, anser märkligt nog att 1% av BNI i bistånd är ett bra mål, trots att de flesta inte vet vad förkortningen BNI står för eller hur stort belopp det är frågan om.

Beloppets storlek måste jämföras med någonting gripbart för att kunna förstås av politiker och övriga medborgare.

År 2005 beräknas staten ha en skatteintäkt på 640 miljarder. Det beslutade biståndet är 22,4 miljarder, vilket motsvarar 0,88% av BNI eller, 3,5% av de totala skatteintäkterna för staten.

Ett par intressanta jämförelser:

1% av BNI (26 miljarder i budgeten år 2005) motsvarar den totala kommunala skatteintäkten i 18 kommuner i Stockholms län.

Rättsväsendets anslag 2005 är 27 miljarder. Polisen får av detta belopp 16 miljarder, det vill säga en mycket mindre summa än den som skickas iväg som bistånd.

Målet för de flesta länder inom EU är att nå upp till 0,33% av BNI i internationellt bistånd.

Nu tror ni förmodligen att jag kommer att föreslå en sänkning av vårt internationella bistånd, men det tänker jag inte göra eftersom det inte är populärt att ta upp denna fråga.

Att försöka driva en fråga där det inte är möjligt att få ett stöd från en majoritet är meningslöst i en demokrati – anser jag.

Jag har ett annat mål med min inledning – ett mål som borde kunna tilltala såväl er som är här idag och en bred majoritet av politiker och medborgare.

Efter den stora katastrofen i Sydostasien måste vi i Sverige ompröva det internationella biståndets omfattning och inriktning. Sverige har utlovat 500 miljoner i katastrofstöd till dem som drabbats av katastrofen. Det känns bra att Sverige går i täten när det gäller denna form av stödåtgärder vid katastrofer som drabbar befolkningen i fattiga länder. Det är rätt sorts bidragsverksamhet.

Mitt förslag är att vi tillsammans ska arbeta för att en omfördelning av det internationella biståndet år 2005 så att 5 miljarder används som stöd för att bygga upp raserad infrastruktur i katastrofområdena.

Det är det minsta vi kan göra för att visa vår medkänsla och medlidande för de drabbade medborgarna som vi dagligen möter i medierna, när dom bedriver en till synes hopplös kamp för att återställa infrastrukturen på sina drabbade hemorter.

Vissa av er invänder förmodligen och säger att det här inte är ett realistiskt förslag som är möjligt att genomdriva i riksdagen.

Jag tror dock att möjligheterna är goda, och om det ska ske måste någon ta initiativet.

Inget annat parti kommer att göra det, så det här är en viktig uppgift för oss moderater att ta oss an.