Kollektivavtal för leverantörer till kommunen

KF 2005-11-28
Svar på motion från Björn Sundman (s)

Kravet om ett svenskt kollektivavtal strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU.
Kravet missgynnar vissa leverantörer och det är olagligt.
– Vi kan tycka vad vi vill. Men ett sådant krav är olagligt. Det finns en dom i kammarrätten och EU ser ett sådant krav som ett handelshinder. Dessutom är förfarandet diskriminerande och borde hamna på diskrimineringsombudsmannens bord.

Med kampanjen mot det lettiska byggföretaget i Vaxholm i minnet tar man sig för pannan när frågan om obligatorisk anslutning till ett svenskt kollektivavtal åter kommer upp på bordet. LETTER GO HOME skanderade svenska byggnadsarbetare nyligen i Vaxholm. Tankarna gick tillbaka till Baltutlämningen efter andra världskriget eller kampanjerna mot judiska läkare vid samma tidpunkt. Svenska läkare protesterade mot att judiska läkare skulle komma hit och ta jobben från dom.

Det är mycket som står på spel. Zaremba skriver i DN “Insatserna är numera mycket höga. Svensk renhårighet står mot utländskt smussel, rättvisa mot lönedumpning och ordning mot rättslöshet. Blockaden i Vaxholm har blivit ett prejudikatmål i EU-domstolen. Det heter från LO att om Sverige förlorar bör vi kanske lämna EU. Tack och lov bestämmer inte LO om vi ska vara med i EU. Vaxholmsfallet har skapat öppen osämja mellan regeringen och EU-kommissionen.”

Säga vad man vill, men Byggnads är åtminstone metodiska i sitt agerande. Det är inte bara det lettiska byggföretaget Laval un Partneri som har problem med Byggnads metoder - även skånska Entreprenadgruppen har råkat ut för Byggnads och måste som konsekvens säga upp samtliga 18 anställda, ett företag som betalar bättre än lägstalön, som inte vill ha ackordslöner för sina anställda och där varken företaget eller medarbetarna vill ha kollektivavtal.

Problemet är att företaget protesterade mot de mät- och granskningsavgifter som ger Byggnads 6 000 kronor per medlem - motsvarande otroliga 600 miljoner kronor per år av vilka en stor del går rakt till socialdemokraternas valkampanjer och fackpampars utsvävningar. Solidaritet, om man fortfarande talar om detta, borde innebära att ge ett handtag till sina fattiga kollegor i ex Lettland.

Alla dessa strider som Byggnads är delaktigt i handlar inte om svensk arbetsrätt, kollektivavtal eller minimilöner - det handlar om pengar och makt. Det nakna egenintresset har talat.

Charlie McCreevy, kommissionär med ansvar för EU:s inre marknad, sade i Stockholm nyligen att han ser den svenska hanteringen av konflikten som ett brott mot unionens fördrag.

- Det handlar om den fria rörligheten, och det finns även frågor kring utstationeringsdirektivet, sade McCreevy och svarade ja på frågan om han kommer att argumentera mot fackförbundet Byggnads i EU:s domstol.
Österåkers kommun skall naturligtvis inte kräva att någon tecknar kollektivavtal med facket för att bli antagen som leverantör.

Björn Molin (m)