Fel att ge upp försvaret av Stockholm!

Med en växande känsla av olust ser svenska medborgare hur försvaret monteras ned. Inte ens huvudstaden har regeringen en ambition att försvara i händelse av krig eller terrorattacker.

Många av oss minns med rodnande kinder vårt lands skamliga beteende under andra världskriget, då vi lät vårt grannland Finland ensamt försvara sig mot det övermäktiga Sovjet. Under samma krig släppte vi fram tyska trupptransporter till Norge.

Vårt försvar ansågs vara så dåligt att vi inte förmådde göra motstånd mot nazister och kommunister. Är det så vi vill ha det i framtiden? Kan vi lita på att USA rycker ut och hjälper oss vid en väpnad konflikt trots att vi inte är medlemmar i Nato, och trots att vi aldrig missar ett tillfälle att kritisera USA för vad de uträttar runt om i världen?

Vi behöver ett starkt försvar även i framtiden. Försvarsfrågan handlar inte om jämställdhet, om arbetstillfällen eller om kommunpolitikers lokala intressen. Försvarsfrågan handlar om förmågan att försvara landets gränser.

Nedläggningarna av Vaxholms amfibieregemente, Amf 1 och av helikopterskvadronen i Berga är två exempel på hur huvudlöst försvarsbeslutet är, men ingen riksdagsman hörs protestera. Socialisterna har alltid haft ett ont öga till militären och oppositionen har bestämt sig för att vara tyst - för att inte skapa splittring mellan partierna. Försvaret av huvudstaden och helikopterskvadronen på Berga är dock viktiga intressen för landet, och de politiskt taktiska manövrarna äventyrar rikets säkerhet.

Två frågor till alla riksdagsmän inför försvarsbeslutet den 15 december:

1. Förstår ni att försvaret av huvudstaden inte kan fungera om ni röstar för en nedläggning av Amf 1 i Vaxholm?

2. Förstår ni att en nedläggning av helikopterskvadronen på Berga resulterar i att incidentberedskapen som tryggar sjöfarten i Östersjön och räddningsoperationer vid större olyckor i Mälardalen blir minimal?

Om ni svarar ja på dessa frågor måste ni också förstå att försvarsbeslutet sker på bekostnad av ett försvar av huvudstaden, på bekostnad av räddningsoperationer i Mälardalen och på bekostnad av säkerheten för sjöfarten i Östersjön. Om ni ändå väljer att stödja förslaget har ni, oavsett partifärg, missförstått ert uppdrag och förbrukat medborgarnas förtroende.

Björn Molin (M) ersättare i Riksdagen