• Aktuell debatt i Fullmäktige

  Det är trist om någon fullmäktigeledamot skulle tro att det förbättrade ekonomiska läget för år 2005 beror på en omtänksam regering.
  Det finns ingen koppling mellan de s.k. generella statsbidragen och kommunala inkomst och kostnadsutjämningarna (Robin Hood-skatten).
  De generella statsbidragen är en ersättning till kommunerna som inträdde i samband med kommunaliseringen av skolan. Samma summa uträknat per [...]

 • Fel att ge upp försvaret av Stockholm!

  Med en växande känsla av olust ser svenska medborgare hur försvaret monteras ned. Inte ens huvudstaden har regeringen en ambition att försvara i händelse av krig eller terrorattacker.
  Många av oss minns med rodnande kinder vårt lands skamliga beteende under andra världskriget, då vi lät vårt grannland Finland ensamt försvara sig mot det övermäktiga Sovjet. Under [...]

 • Tal hos Solnamoderaterna 2005

  Internationellt bistånd viktigare än katastrofhjälp?
  Jag uppskattar möjligheten att få komma hit och diskutera en viktig fråga med kloka moderata partikollegor.
  Ämnet som jag vill ta upp – biståndet - har aktualiserats av den naturkatastrof som drabbat flera länder i Asien, och många svenska turister.
  I statens budget för 2005 avsätts 0,88% av bruttonationalintäkten till internationellt bistånd.
  År 2006 [...]

december

This is the archive for december, 2005.