• Fel att ge upp försvaret av Stockholm!

    Med en växande känsla av olust ser svenska medborgare hur försvaret monteras ned. Inte ens huvudstaden har regeringen en ambition att försvara i händelse av krig eller terrorattacker.
    Många av oss minns med rodnande kinder vårt lands skamliga beteende under andra världskriget, då vi lät vårt grannland Finland ensamt försvara sig mot det övermäktiga Sovjet. Under [...]

december

This is the archive for december, 2005.